politik og udvikling

Print

Politik og udvikling

Fra idé til virkelighed


Fattige lande står overfor nye udfordringer. Nye kriser og nye aktører gør udviklingen mere kompleks. Forandringer på lokalt, nationalt og internationalt niveau påvirker de nationale politiske processer, så udvikling i dag i lige så høj grad er en konsekvens af processer med mange forskellige aktører med hver deres politiske dagsorden, som det er et resultat af nationale politikker.


Dette indsatsområde fokuserer på, hvordan statslige og ikke-statslige aktører støder sammen, skaber alliancer, forhandler og udfordrer hinanden i gennemførelsen af konkrete politikker. De politiske svar på nutidens udfordringer skal i vid udstrækning findes i disse forskellige gruppers handlinger og daglige praksis.


Lars Engberg-Pedersen, Koordinator af indsatsområdet


Bookmark and share

Top

Opdateret: 07-07-11