politik og udvikling

Print

Politik og udvikling

Fra idé til virkelighed

 

Det er velkendt, at resultaterne af konkrete politikker i udviklingslandene sjældent lever op til målsætningerne. Men vi ved ikke meget om, hvorfor det er tilfældet. At studere gennemførelsen af politikker er afgørende for at forstå, hvorfor der er så stor uoverensstemmelse mellem de formulerede politikker og de konkrete handlinger.

Dette indsatsområde bestræber sig på at forstå de processer, hvor statslige og ikke-statslige aktører støder sammen, skaber alliancer, forhandler og udfordrer hinanden. Indsatsområdet fokuserer i særlig grad på, hvad der sker, når konkrete politikker skal gennemføres i praksis.


Fattige lande står overfor nye udfordringer. Nye kriser og nye aktører har skabt ganske anderledes udfordringer og muligheder for fattige lande i dag. Kriserne skyldes stigende fødevarepriser, klimaforandringer, finansiel ustabilitet, energiusikkerhed, destabiliseringen af visse lande, internationale kriminelle netværk og spredningen af smitsomme sygdomme – for blot at nævne nogle. De har typisk en global karakter og er derfor vanskelige at håndtere for de enkelte lande.


Samtidig får flere forskellige aktører indflydelse på udviklingen i de fattige lande. Globale private fonde, nye donorer, transnationale selskaber, traditionelle autoriteter, krigsherrer, økonomiske eliter og organiserede diaspora er den slags ikke-statslige aktører, der i stigende grad er involveret i gennemførelsen af konkrete politikker i et komplekst samspil med nationale og lokale statslige institutioner. Det har stor betydning for udvikling og social forandring.


Samspillet mellem meget forskellige aktører i udformningen og gennemførelsen af politikker påvirker i høj grad udviklingsprocesserne og de faktiske svar på de globale kriser. Manglen på resultater af de internationale forhandlinger på rigtigt mange områder og manglen på statslig styring i skrøbelige stater understreger betydningen af at forstå ikke-statslige aktørers handlinger. Deres adfærd har konsekvenser for mange menneskers velfærd og sikkerhed og for de samfundsmæssige transformationer.


Indsatsområdet forskningsprogrammer og -projekter er grupperet inden for fire tematiske områder:

Foruden forskningsprogrammer og –projekter har indsatsområdet solid erfaring med politikstudier, rådgivende arbejde og konsulentarbejde. Indsatsområdets forskere har været involveret i studier for det danske udenrigsministerium, Danida, SIDA, DFID, Verdensbanken samt danske NGO’er såsom MS-Action Aid, Ibis og Folkekirkens Nødhjælp. Derudover vejleder forskere indsatsområdets ph.d.-studerende og er aktive i forskellige komiteer, netværker og bestyrelser, der beskæftiger sig med udviklings- og bistandsspørgsmål.


Top

Opdateret: 25-02-11