holocaust og folkedrab

Print

Holocaust- og FolkedrabDIIS, Holocaust og folkedrab beskæftiger sig med forskning, formidling og uddannelse om Holocaust og de processer, der leder til folkedrab, massevold og grove menneskerettighedskrænkelser. Vi er Danmarks eneste forsknings-, formidlings- og undervisningsenhed vedrørende Holocaust, folkedrab og politisk massevold. 

Forskning


I forskningen sætter vi fokus på de processer, der leder eller kan lede til folkedrab, herunder særligt staters rolle i såvel forhindringen af et folkedrab som selve udøvelsen. Emner som det internationale samfunds muligheder for at forhindre et folkedrab samt køn og den seksuelt orienterede massevold tages op i forskningen.

I kraft af vores mandat har vi en særlig interesse i eftertidens opgør med folkedrab, herunder de europæiske samfunds opgør med Holocaust, og i, hvad Holocaust har betydet for eftertiden. Erindringspolitik og mindekultur er således temaer, som vi beskæftiger os med under overskriften ”Holocaust Memory in Post-War Europe”.

Et andet aktuelt emne er vidnesbyrd og hvad de mundtlige overleveringer kan bidrage til såvel i forskningen om Holocaust og andre folkedrab som i undervisningen. Således har en bevilling fra FKK muliggjort projektet ”Death Camp Testimonies”, en undersøgelse af af de socialpsykologiske mekanismer mellem offer og gerningsmand studeret gennem de vidnesbyrd, som overlevere har givet videre til Shoah Visual Archives, mens Undervisningsministeriet har financieret og vi har produceret undervisnings-filmen "THERESIENSTADT - danske børn i nazistisk fangenskab" med danske overlevere fra Theresienstadt.  

Informations- og uddannelsesvirksomhed 


I kraft af vort mandat har vi en særlig pligt til at formidle viden om Holocaust og andre folkedrab til borgere, politikere, medier, offentlige institutioner, ngo’er og uddannelsessektoren. Det foregår først og fremmest med det undervisningsmateriale, vi har udviklet på internettet, og som er tilgængeligt for alle (se www.folkedrab.dk, www.holocaust.dk og www.theresienstadt.dk). Medarbejdere herfra bruges også som foredragsholdere i biografer, på biblioteker mv. 

Siden 2004 har vi i samarbejde med Undervisningsministeriet og repræsentantskabet for Auschwitz-dag stået for de undervisningsrelaterede aktiviteter i forbindelse med afholdensen af den årlige mindedag for ofrene for Holocaust og andre folkedrab (se www.27-1.dk). Dertil afholder vi kurser for lærere, f.eks. står vi for lærerkurset "At undervise om Holocaust" i samarbejde med Yad Vashem.

DIIS, Holocaust og folkedrab indgår i ”Handlingsplan om etnisk ligehandling og respekt for den enkelte”, som Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udsendte i juli 2010, og skal dermed følge op på det undervisningsmateriale, der blev udarbejdet i 2008 om antisemitisme, racisme og diskrimination.

Top

Opdateret: 28-09-10